Macau Specialties

馬介休球 Deep-fired Bacalhau balls

葡式燒牛肋骨

焗咸豬手(須時20分鐘)

特色煎免翁牛柳

薯絲炒馬介休

特色非洲辣雞(須時20分鐘)

焗葡國雞(須時20分鐘)